Системи за смазване с минимално количество

Системи за смазване с малко количество

 Системите с минимално количество смазване, са предназначени да предоставят минималното количество смазка, необходимо за ефективното смазване в различни процеси. Тези системи имат за цел да намалят консумацията на смазочни материали, а от там и на отпадъците и екологичното въздействие, като в същото време поддържат оптимална производителност.

Тези системи работят на принципа на предоставяне на минимално и точно контролирано количество смазочен материал директно на режещия инструмент или обработваната повърхност. Смазочният материал обикновено се предава във формата на фина мъгла или аерозол, гарантирайки ефективно смазване с минимални загуби.

Компоненти:

  • Резервоар: смазочния материал, който обикновено е масло.
  • Помпа: Увеличава налягането на смазочния материал, за да се улесни предаването му към зоната на обработка.
  • Дюза: Разпръсква смазочния материал във формата на мъгла или аерозол, насочвайки го към режещия инструмент или обработваната повърхност.
  • Контролер: Управлява и регулира потока на смазочният материал в зависимост от параметрите на обработката и изискванията

Предимства:

  • Намалена консумация на смазочен материал: Намалена консумация на смазочен материал в сравнение с традиционните системи за охлаждане с течност, което води до икономии.
  • Подобрена производителност: Тези системи могат да подобрят работните процеси, като намалява триенето, топлината и износването на инструментите.
  • По-ниска консумация на смазочен материал означава по-малко отпадъци и по-малко въздействие върху околната среда.

Приложение:

Системите с минимално смазване се използват обичайно в различни обработващи операции, включително фрезоване, пробиване, шлайфане, огъване, щанцоване и др. Те са особено полезни в приложения, където традиционните системи с обливане с охлаждаща течност може да не са подходящи, например при високоскоростни обработки или при работа с материали, чувствителни към топлина.

В някои процеси фабричното смазване на машината не е достатъчно и е нужно допълнителен слой смазка например при процес на огъване или щанцоване на ламарина. Благодарение на тези системи може да се осигури допълнително количество масло, спрямо изискването на конкретният процес. В последсвие на друга машина може да се наложи също допълнително смазване за конкретен процес.  Тези системи позволяват мобилност, така че да се местят от една машина на друга. Техните дюзи се закрепват чрез магнитна стойка към корпуса на машината и лесно може да се местят. Броят на дюзите също може да бъде увеличен или намален спрямо техногичното изискване.

Система за впръскване на минимално количество масло

Смазване с минимално впръскано количество, а не с литри.