Прогресивни системи за смазване

Прогресивни системи за смазване

Централните системи за смазване, оборудвани с прогресивни разпределители, са много надеждни и утвърдени във времето системи за смазване ползващи грес или масло. Тези системи се използват широко в стъкларската и хранително-вкусовата промишленост, опаковъчни линии, конвейери, мелници и трошачки, оборудване за производство на хартия, строителни механизми, кранове, селскостопански машини, мобилни машини, каучукова и химическа промишленост и енергетика.

Компоненти:

 • Ръчна, електрическа или пневматична помпа
 • Прогресивни разпределители- секционни или блокови
 • Разпределителни тръбопроводи, пластмасови и метални тръби
 • Аксесоари- конектори, връзки, скоби

Смазочните системи също могат да бъдат снабдени със следните компоненти:

 • Краен прекъсвач или безконтактен (индуктивен) сензор за сигнализиране на хода на цикъла на смазване
 • Оборудване за контрол -таймер за работа
 • Почистващи филтри на разпределителни тръбопроводни системи
 • Разходомери (при използване на масло) и сензори за налягане

Предимства:

 •  
 • Навременно подаване на точно количество лубрикант към всички точки за смазване.
 • Ръчен, полу-автоматичен или напълно автоматичен цикъл на смазване, който се регулира спрямо специфичните условия на работа на машината.
 • Принципът на централно смазване с прогресивни разпределители дава 100% сигурна доставка на смазка до всички точки.
 • Премахване на трудната и тежка работа, свързана с ръчно смазване, и осигуряване на оптимално количество смазване на всички точки, дори най-трудно достъпните.
 • По-дълъг експлоатационен живот на компонентите.
 • По-екологична работа на машините и съоръженията.
 • Прилагането на система за централно смазване не изисква съществени изменения на машината към която ще се прилага.

Основна информация:

Тези системи за смазване с прогресивни разпределители са изградени по такъв начин, че отделните разпределители са свързани последователно между помпата и точките за смазване. Броят на тръбните пътища прогресивно нараства в посока към крайните точки за смазване. Допълнителни разпределители или увеличаване броят на точките за мазане могат да бъдат свързвани към изходите на отделни разпределители. Разпределителите осигуряват принудително дозиране на предварително избрано количество смазка към изходите им, а от там и към смазаните точки. В хода на един цикъл на смазване, всички бутала на разпределителите се преместват еднократно. Цикълът на смазване, т.е. доставката на лубрикант от помпата към всички точки може да се провери с един единствен сигнализатор, монтиран на един от прогресивните разпределители. Сигнализаторът обикновено се поставя на контролния разпределител или на секцията от разпределители, която осигурява смазването на най-важната смазана точка. Сигнализатор може да бъде поставен на един или повече прогресивни разпределители в системата за смазване.

В случай, че се използва управляващо устройство, снабдено с реле за времезакъснение, периодът на работа и на пауза на помпата се задават предварително. Централна система за смазване с прогресивни разпределители използва работно налягане между 30 и 250 бара в зависимост от вида на използваните помпи. Основното тръбно трасе, което е между помпата и главният разпределител се състои от тръби с външен диаметър 6, 8 или 10 mm. А за следващите точки, между прогресивните разпределители и крайните точки  се ползват 4, 6 или 8 мм тръби.

Използваните смазочни материали могат да бъдат всякакви минерални масла. Биоразградими масла трябва да бъдат предварително одобрени от

производителя на системата. Могат да се използван смазки или греси до NLGI – 2 класификация по DIN 51818.