Автоматична система за смазване с въздушно-маслена смес

Система за смазване на валцова машина

Приложение

Помпата за смазване на валцови машини със въздушно-маслена смес се използва за постоянно, редовно смазване и охлаждане на лагери. В превключващи вентил се смесва маслото с въздушния поток под налягане. От там тази смес се разпределя от тръбопровода към отделните точки за смазване. Въздушно-маслена смес едновременно смазва и охлажда смазаните точки
и създава налягане в точките (лагери или уплътнения) за предотвратяване на навлизането на замърсяване от околната среда.

Описание

Основните части на системата с въздушно-маслена смес за смазване на валцови машини са: Помпа (напр. Z2, UCD), устройство за автоматично управление и масло-въздух разпределите. Основните части на масло-въздух разпределителя са клапан смесващ масло със сгъстен въздух OVS 4 (поз. 4), двулинейно дозиращо устройство DDA-P-Zn 04-2.5 (поз. 3), ръчен спирателен кран RUK (поз. 2), възвратен клапан (поз. 5) и аксесоари за свързване на тръби. Целият възел позволява лесно да се заменят отделни части в случай на повреда. Източникът на масло под налягане за тази система е двулинейна помпа, за предпочитане с хидравличен превключващ клапан, чиито изходи трябва да бъдат свързани помежду си чрез хидравлични маркучи с ръчен спирателен кран RUK. Две двулинейни дозиращи устройства DDA-P-Zn 04-2.5 са свързани последователно към ръчния спирателен кран. След изходите на двулинейните дозиращи устройства се свързват възвратни клапани, а от там към клапана смесваш масло с въздух OVS 4. Възвратният клапан служат за предотвратяване навлизането на въздуха под налягане от клапана OVS4 към помпата.

Функция

Въздухът под налягане, който се отвежда до клапана OVS 4, прекъсва потока на масло и се създава въздушни-маслена смес. Количеството на подавания въздух се регулира с помощта на регулиращ винт.

Системи_за_смазване_с_въздушни-маслена_смес