Спрей система за смазване на зъбни колела

Спрей система за смазване на зъбни колела
Дюза за разпръскване на въздушно-маслена смес за смазване на зъбни колела

Приложение

Спрей системите за смазване на зъбни колела се използват  за постоянно и редовно смазване чрез въздушни-маслена смес на различни машини и оборудване. Системата дозира лубриканта равномерно върху повърхности на зъбните колела с помощта на спрей дюзи, в които смазката се смесва с въздушен поток под налягане.

 

Описание

Основната част от спрей системите за зъбни колела се състоят от спрей станции за смазване (напр. помпа за смазване PMP, UCF, Z1, BEG-R, BPG), автоматично управляващо устройство и кутия за смазване на открити зъбни колела.

Кутия за смазване на зъбни колела е изработена от прахово боядисан стоманен лист. Състои се от пръскащи дюзи TSA, прогресивен разпределител BVA, електромагнитен капан, сигнализатор за налягане и тръбен път. Подаването на масло и въздух става през тръба с диаметър 10 мм.

Маслото се влива в прогресивния разпределител BVA, който е оборудван с електрическа индикация за работен цикъл. Разпределителят разпределя точно количество масло към отделните дюзи TSA. Дюзите могат да се регулират спрямо приложението, техният ъгъл на разпръскване може да се променя в диапазона от ±20°, а разстоянието до точката на смазване може да се променя в диапазона от 0 до 40 mm. Подаването на въздух се контролира посредством електромагнитен клапан с електрическо управление. От този клапан въздухът под налягане се предава директно в дюзите. Има сигнализатор за налягане, монтиран на входната линия на разпределителя, за да се осигури точно налягане.

Маслото и въздухът под налягане се смесват в разпръскващите дюзи , като маслото се разбива на фини капчици посредством въздушния поток под налягане. Дюзите не позволяват да се контролира въздуха и количество масло. Количеството на маслото и въздух се определят от елементите, използвани в конкретна система за смазване. Тези стойности са дадени в таблицата по-долу.

Кутиите за смазване на зъбни колела се проектират според изискванията на клиента, а дизайнът и техническите параметри на системата трябва да бъдат адаптирани към конкретни условия и потребности от определеното технологично оборудване.

Макс. налягане200 bar
Раб. налягане120 bar
Ширина на зъбно колеломакс. 300 mm
Ном. количество смазка от дюза0,2 до 20 cm2/min
Консумация на въздух200 dm3/min
Разстояние от точката на смазване150-200 mm
Масломин. 50mm2/s
ГресNLGI 1 или NLGI 2