Система за смазване и гресиране на строителна и агро техника

Система за смазване на строителна техника

Приложение

Системите за автоматично смазване на строителни машини като багери, челни товарачи, булдозери и други се използват за периодично и навременно гресиране на различни различни техни движещи механизми. Смазването се извършва автоматично без да е нужен престой на машината. Избягва се човешкият фактор, което води до осигуряване на точно и периодично количество грес. Прецизно дозираното количество грес позволва възлите и лагерите да работят оптимално без да бъдат прегресивани, а това удължава техният експлоатационен живот.  

 

 

Описание

Тези системи за смазване на багери и друга строителна техника са съставени от помпа, която може да бъде ръчна или автоматична с захранващо напрежение 12-24 VDC. Обикновенно е съставена от прозрачен резервоар за грес. Може да бъде снабдена с предпазен клапан и манометър. Количеството грес може да се настройва, като обикновенно е в границите 0,8-3,8 cm3/min. Налягане до 350 bar.

От помпата посредством тръба или шлаух греста достига разпределители, които дозират определно количество смазка на всеки техен изход. Прогресивните разпределители могат да осигурят последователно до всеки от изходите си определено количество напр. 0,08-0,9 cm3/ход. Броят на изходите на един разпределител варира като при секционните модели могат да се увеличават до 20 бр. Количеството което се изтласква от разпределителите може да се променя като се монтира напр. свързващ мост между два изхода. За следене на правилната работа на разпределителя, той може да бъде снабден индуктивен сензор, който следни движението на бутала в разпределителя. Ако дори към само една от всичките точките за мазане не може да достигне смазка, сензорът отчита, че няма движение на буталата и се сигнализира за проблем в системата. Заради принципа си на работа на тези разпределители е достатъчен само един сензор за да се следи цялата система.

Предимства

  • Без нужда от престой на машината
  • Точно и навременно количество смазка, което удължава живота на възлите и намалява разхода на грес.
  • Без замърсяване- системите за смазване създават налягане в компонентите за смазване (лагери) , така че не се позволява на замърсяване да попаде в тях