Еднолинейни системи за автоматично смазване

Еднолинейни системи за смазване

Приложение

Еднолинейните системи за централно смазване са надеждни и опростени система намиращи приложение в малки и средни машини. Те се използват широко в металообработването, текстилната промишленост, дървообработване, производство на храни, печатарство, производство на пластмаси, производство на хартия, опаковъчни машини и други.

 Описание
 

Еднолинейната система за централно смазване винаги включва следните компоненти:

 • Помпа за смазване (ръчна, електрическа или пневматична)
 • Дозиращ клапан (дозатор), който определят нужното количество
 • Разпределители, които свързват отделните точки
 • Аксесоари: връзки, съединения, скоби

Централната система за смазване може да бъде оборудвана и със следните компоненти:

 • Пресостат
 • Оборудване за контрол и наблюдение (таймер за работа)
 • Почистващи филтри на разпределителите
 • Дебитомери
 • Сензори за налягане

Предимства

Като използвате централно смазване, ще получите:

 • Точно и навременно подаване на количество лубрикант към всички точки за смазване
 • Избор между ръчно управление, полуавтоматично или напълно автоматично в съответствие със специфичните условия и изисквания на вашия процес.
 • Премахване на трудностите, свързани с ръчно смазване и произтичащите от това осигуряване на оптимално смазване на всички точки, включително и най-трудно достъпните.
 • По-дълъг живот на смазаните компоненти
 •  По-екологична работа на машината или оборудването
 • Прилагането на централното смазване не изисква значителни модификации на вашата машина.

Принцип на работа

Еднолинейна система за централно смазване се състой от централен тръбопроводът, който транспортира смазката между помпата крайните точки. Към този тръбопровод паралелно са свързани дозиращите елементи, които доставят предписаното количество смазка към всички точки в съответствие с обема на дозиращият клапан. Ходът на дозиращите бутала на отделните дозиращи клапани се създава от налягане на смазката. С изместването си те избутват съответния обем към смазаните точки. Когато всички дозиращи бутала се преместят, всички смазани точки ще са получили предписаното количество смазка. След това налягането в системата се освобождава с помощта на клапа, който е поставен на изход на помпата за смазване. С освобождаване на налягането, буталата на дозиращите клапаните  се връщат в изходна позиция посредством пружини. След това цикълът на смазване може да се повтори.

Ако се използва контролно устройство, снабдено с реле за време, може да се зададе време за работа и време на пауза на помпата.
Еднолинейната система за централно смазване използва работно налягане между 10 и 75 бара в зависимост от вида на монтираните дозиращи клапани, докато разтоварващото налягане е около 1 бар. Основният тръбопровод между помпата за смазване и дозиращите клапани обикновено е направени от тръби с външен диаметър 8 или 6 мм, докато за разклоненията се използват тръби с диаметър 6 или 4 мм.

Използваният лубрикант може да бъде минерално масло с вискозитет между 50 и 1000 cSt (mm2/s).
Течна грес NLGI по DIN 51818 също може да се използва (след консултация). Биоразградими масла също е възможно да се ползват.