Автоматични системи за централно смазване

Тези системи за дозиране на масло и грес позволяват автоматично централно смазване на отдалечени точки и възли без да е нужно да се спира работният цикъл на машината. Освен, че се премахва човешкият фактор, благодарение на контролираното количество смазка лагерите не се прегресират, а от там се увеличава техният експлоатационен живот и се намалят разходите за смазочен флуид, Основните типове системи за централно смазване са:

  • прогресини системи
  • двулинейни системи
  • спрей системи
  • MQL системи
  • многоточкови системи

При нас може да намерите системи за централно смазване на Dropsa Spa и на Bielomatik Schmiertechnik GmbH, която вече е част от Dropsa.

Благодарение на системите за централно смазване може да се постигне автоматизиране на процеса и да се постигне оптимална работа на възлите на машината. Приложението на такива системи е на практика на всякъде, къде е нужно да се смазва периодично или на трудно достъпно място. Едно от масовите приложения е в пресите за пелети, където лагерите са подложени на висока температура и прах.

Търсите решение за вашето приложение?
Или желаете да получите каталог.