Дискови пружини

Тарелчата пружина

Известни още като тарелчати пружини (тарелчати пружинни шайби) отговарят на стандарт DIN 2093. В таблицата по-долу са стандартните размери. Могат да се ползват за много големи натоварвания като позволяват да се монтират една върху друга за постигане на желаната твърдост.

Тарелчати пружини се монтират в групи известни още като стакове. Тъй като една така пружина има много голяма сила и много малък ход, монтажът в групи им позволява да се увеличи хода при запазване на силата. Това от своя страна позволява по-лесна настройка на машината, в която се ползват.

Ако тарелчати пружини се монтират по двойки и всяка двойка се постави една срещу друга, то групата от пружини имат силата на едната двойка (сумира се силата на двете пружини), а ходът на групата от пружини е равен на хода на една пружина умножен поброят двойки. Например ако имаме тарелчата пружина с ход 1mm и имаме 3 двойки пружини, то ходът на групата ще бъде 3mm.

Материал или друга особеност

Стандартни размери тарелчати пружини

При въвеждане на данни в полето Търсене, моля ползвайте запетая “,” . Артикулните номера завършващи с * са със шлайфани опори.

Артикулен номерВънш. диаметър DВътр. диаметър dДебелина SВисочина lo
TP 8-3,2-0,383,20,30,55
TP 8-3,2-0,483,20,40,6
TP 8-3,2-0,583,20,50,7
TP 8-4,2-0,284,20,20,45
TP 8-4,2-0,384,20,30,55
TP 8-4,2-0,484,20,40,6
TP 10-3,2-0,3103,20,30,65
TP 10-3,2-0,4103,20,40,7
TP 10-3,2-0,5103,20,50,85
TP 10-4,2-0,4104,20,40,7
TP 10-4,2-0,5104,20,50,75
TP 10-4,2-0,6104,20,60,85
TP 10-5,2-0,25105,20,250,55
TP 10-5,2-0,4105,20,40,7
TP 10-5,2-0,5105,20,50,75
TP 12-4,2-0,4124,20,40,8
TP 12-4,2-0,5124,20,50,9
TP 12-4,2-0,6124,20,61
TP 12-5,2-0,5125,20,50,9
TP 12-5,2-0,6125,20,60,95
TP 12-6,2-0,5126,20,50,85
TP 12-6,2-0,6126,20,60,95
TP 12,5-6,2-0,3512,56,20,350,8
TP 12,5-6,2-0,512,56,20,50,85
TP 12,5-6,2-0,712,56,20,71
TP 14-7,2-0,35147,20,350,8
TP 14-7,2-0,5147,20,50,9
TP 14-7,2-0,8147,20,81,1
TP 15-5,2-0,4155,20,40,95
TP 15-5,2-0,5155,20,51
TP 15-5,2-0,6155,20,61,05
TP 15-5,2-0,7155,20,71,25
TP 15-6,2-0,5156,20,51
TP 15-6,2-0,6156,20,61,05
TP 15-6,2-0,7156,20,71,1
TP 15-8,2-0,7158,20,71,1
TP 15-8,2-0,8158,20,81,2
TP 16-8,2-0,4168,20,40,9
TP 16-8,2-0,6168,20,61,05
TP 16-8,2-0,9168,20,91,25
TP 18-6,2-0,4186,20,41
TP 18-6,2-0,5186,20,51,1
TP 18-6,2-0,6186,20,61,2
TP 18-6,2-0,7186,20,71,4
TP 18-6,2-0,8186,20,81,5
TP 18-8,2-0,7188,20,71,25
TP 18-8,2-0,8188,20,81,3
TP 18-8,2-1188,211,5
TP 18-9,2-0,45189,20,451,05
TP 18-9,2-0,7189,20,71,2
TP 18-9,2-1189,211,4
TP 20-8,2-0,5208,20,51,15
TP 20-8,2-0,6208,20,61,3
TP 20-8,2-0,7208,20,71,35
TP 20-8,2-0,8208,20,81,4
TP 20-8,2-0,9208,20,91,5
TP 20-8,2-1208,211,6
TP 20-10,2-0,42010,20,40,9
TP 20-10,2-0,52010,20,51,15
TP 20-10,2-0,82010,20,81,35
TP 20-10,2-0,92010,20,91,45
TP 20-10,2-12010,211,55
TP 20-10,2-1,12010,21,11,55
TP 22,5-11,2-0,622,511,20,61,4
TP 22,5-11,2-0,822,511,20,81,45
TP 23-8,2-0,7238,20,71,5
TP 23-8,2-0,8238,20,81,55
TP 23-8,2-0,9238,20,91,7
TP 23-10,2-0,92310,20,91,65
TP 23-10,2-12310,211,7
TP 23-12,2-12312,211,6
TP 25-12,2-0,72512,20,71,6
TP 25-12,2-0,92512,20,91,6
TP 28-10,2-0,82810,20,81,75
TP 28-10,2-12810,212
TP 28-12,2-12812,211,95
TP 28-14,2-0,82814,20,81,8
TP 28-14,2-12814,211,8
TP 31,5-16,3-0,831,516,30,81,85
TP 34-12,3-13412,312,2
TP 35,5-18,3-0,935,518,30,92,05
TP 40-20,4-14020,412,3
TP 22,5-11,2-1,2522,511,21,251,75
TP 23-12,2-1,252312,21,251,85
TP 23-12,2-1,52312,21,52,1
TP 25-12,2-1,52512,21,52,05
TP 28-10,2-1,252810,21,252,25
TP 28-10,2-1,52810,21,52,2
TP 28-12,2-1,252812,21,252,1
TP 28-12,2-1,52812,21,52,25
TP 28-14,2-1,252814,21,252,1
TP 28-14,2-1,52814,21,52,15
TP 31,5-16,3-1,2531,516,31,252,15
TP 31,5-16,3-1,531,516,31,52,4
TP 31,5-16,3-1,7531,516,31,752,45
TP 31,5-16,3-231,516,322,75
TP 34-12,3-1,253412,31,252,45
TP 34-12,3-1,53412,31,52,7
TP 34-14,3-1,253414,31,252,4
TP 34-14,3-1,53414,31,52,55
TP 34-16,3-1,53416,31,52,55
TP 34-16,3-23416,322,85
TP 35,5-18,3-1,2535,518,31,252,25
TP 35,5-18,3-235,518,322,8
TP 40-14,3-1,254014,31,252,65
TP 40-14,3-1,54014,31,52,8
TP 40-14,3-1,754014,31,753,05
TP 40-14,3-24014,323,05
TP 40-16,3-1,54016,31,52,8
TP 40-16,3-1,754016,31,753,1
TP 40-16,3-24016,323,1
TP 40-18,3-24018,323,15
TP 40-20,4-1,54020,41,53,65
TP 40-20,4-24020,423,1
TP 40-20,4-2,254020,42,253,15
TP 40-20,4-2,54020,42,53,45
TP 45-22,4-1,254522,41,252,85
TP 45-22,4-1,754522,41,753,05
TP 45-22,4-2,54522,42,53,5
TP 48-16,3-1,54816,31,53
TP 50-18,4-1,255018,41,252,85
TP 50-18,4-1,55018,41,53,15
TP 50-18,4-25018,423,65
TP 50-18,4-2,55018,42,54,15
TP 50-18,4-35018,434,2
TP 50-20,4-25020,423,5
TP 50-20,4-2,55020,42,53,85
TP 50-22,4-25022,423,6
TP 50-22,4-2,55022,42,53,9
TP 50-25,4-1,255025,41,252,85
TP 50-25,4-1,55025,41,53,1
TP 50-25,4-25025,423,4
TP 50-25,4-2,255025,42,253,75
TP 50-25,4-2,55025,42,53,9
TP 50-25,4-35025,434,1
TP 56-28,5-1,55628,51,53,45
TP 56-28,5-25628,523,6
TP 56-28,5-2,55628,52,54,2
TP 56-28,5-35628,534,3
TP 60-20,5-26020,524,2
TP 60-20,5-2,56020,52,54,7
TP 60-20,5-36020,535,2
TP 60-25,5-2,56025,52,54,4
TP 60-25,5-36025,534,65
TP 60-30,5-2,56030,52,54,5
TP 60-30,5-2,756030,52,754,75
TP 60-30,5-36030,534,7
TP 60-30,5-3,56030,53,55
TP 63-31-1,863311,84,15
TP 63-31-2,563312,54,25
TP 63-31-3633134,7
TP 63-31-3,563313,54,9
TP 70-24,5-37024,535,3
TP 70-24,5-3,57024,53,56
TP 70-25,5-27025,524,5
TP 70-30,5-2,57030,52,54,9
TP 70-30,5-37030,535,1
TP 70-35,5-37035,535,1
TP 70-35,5-3,57035,53,55,3
TP 70-35,5-47035,545,8
TP 70-35,5-4*7035,545,8
TP 70-40,5-47040,545,7
TP 70-40,52-4*7040,5245,7
TP 70-40,5-57040,556,4
TP 70-40,5-5*7040,556,4
TP 71-36-2713624,6
TP 71-36-2,571362,54,5
TP 71-36-4713645,6
TP 71-36-4*713645,6
TP 80-30,5-2,58030,52,55,3
TP 80-31-3803135,5
TP 80-31-4803146,1
TP 80-31-4*803146,1
TP 80-35,5-48035,546,2
TP 80-35,5-4*8035,546,2
TP 80-36-3803635,7
TP 80-41-2,2580412,255,2
TP 80-41-3804135,3
TP 80-41-4804146,2
TP 80-41-4*804146,2
TP 80-41-5804156,7
TP 80-41-5*804156,7
TP 90-46-2,590462,55,7
TP 90-46-3,590463,56
TP 90-46-5904657
TP 90-46-5*904657
TP 100-41-41004147,2
TP 100-41-4*1004147,2
TP 100-41-51004157,75
TP 100-41-5*1004157,75
TP 100-51-2,7100512,76,2
TP 100-51-3,5100513,56,3
TP 100-51-41005147
TP 100-51-4*1005147
TP 100-51-51005157,8
TP 100-51-5*1005157,8
TP 100-51-61005168,2
TP 100-51-6*1005168,2
TP 112-57-31125736,9
TP 112-57-41125747,2
TP 112-57-4*1125747,2
TP 112-57-61125768,5
TP 112-57-6*1125768,5
TP 125-51-41255148,5
TP 125-51-4*1255148,5
TP 125-51-51255158,9
TP 125-51-5*1255158,9
TP 125-51-61255169,4
TP 125-51-6*1255169,4
TP 125-61-51256159
TP 125-61-5*1256159
TP 125-61-61256169,6
TP 125-61-6*1256169,6
TP 125-64-3,5125643,58
TP 125-64-51256458,5
TP 125-64-5*1256458,5
TP 125-64-61256469,6
TP 125-64-6*1256469,6
TP 125-71-61257169,3
TP 125-71-6*1257169,3
TP 140-72-3,8140723,88,7
TP 140-72-51407259
TP 140-72-4,7*140724,79
TP 150-61-515061510,2
TP 151-61-5*15161510,3
TP 150-61-615061610,8
TP 150-61-6*15061610,8
TP 150-71-615071610,85
TP 150-71-6*15071610,85
TP 160-82-4,3160824,39,9
TP 160-82-4,33160824,339,9
TP 160-82-616082610,5
TP 160-82-6*16082610,5
TP 180-92-4,8180924,811
TP 180-92-4,8*180924,811
TP 180-92-618092611,1
TP 180-92-6*18092611,1
TP 200-102-5,52001025,512,5
TP 200-102-5,5*2001025,512,5
TP 100-51-71005179,2
TP 125-61-812561810,9
TP 125-64-712564710
TP 125-64-812564810,6
TP 125-71-812571810,9
TP 125-71-10125711011,8
TP 140-72-814072811,2
TP 150-61-715061711,8
TP 150-71-815071812,05
TP 150-81-815081812
TP 150-81-10150811013,4
TP 160-82-10160821013,5
TP 160-82-11160821114,5
TP 180-92-10180921014
TP 180-92-13180921316,5
TP 200-82-820082814,2
TP 200-82-10200821015,5
TP 200-82-12200821216,6
TP 200-92-10200921015,6
TP 200-92-12200921216,8
TP 200-92-14200921418,1
TP 200-102-8200102813,6
TP 200-102-102001021015,6
TP 200-102-122001021216,2
TP 200-102-142001021418,2
TP 200-112-122001121216,2
TP 200-112-142001121417,5
TP 200-112-162001121619,8
TP 225-112-6,52251126,513,6
TP 225-112-8225112814,5
TP 225-112-122251121217
TP 225-112-162251121620,5
TP 250-102-102501021018
TP 250-102-122501021219
TP 250-127-7250127714,8
TP 250-127-8250127816
TP 250-127-102501271017
TP 250-127-122501271219,3
TP 250-127-142501271419,6
TP 250-127-162501271621,8