Саморегулиращи нагревателни кабели

Нагревателни кабели саморегулиращи

Саморегулиращи нагревателни кабели подходящи за отопление на тръби, съдове и улуци. Благодарение на това, че кабелите са саморегулиращи могат да се ползват без допълнителен термоконтролер. Този тип саморегулиращ се кабел може да се реже на произволно място и позволява монтаж на открито. Електрическото свързване към захранващият кабел се осъществява с термосвиваем шлаух, а в другият край с термосвиваема тапа.  

Стандартни параметри:

  • 10 W/m, 15 W/m , 18 W/m, 28 W/m при 230 V нагряващи до 65 °C 
  • 15 W/m , 30 W/m, 50 W/m, 65 W/m при 230 V нагряващи до 120 °C
  • 15 W/m , 30 W/m, 45 W/m, 60 W/m при 230 V нагряващи до 190 °C

Тези нагревни кабели позволяват монтаж и във взривоопасни среди, тъй като могат да бъдат изпълнени в ATEX версия. Към тях могат да се монтират термостати, които следят околната температура и регулират кога бъдат включени кабелите. 

Основни хатактеристики

Нагревателните саморегулиращи кабели са изработени от външен слой, който може бъде устойчив на органични или неоорганични химикали. Това позволява тяхното широко приложение в индустрията. 
 
Стандартната температура до която нагряват саморегулиращите кабели е от 65°C до 200°C, а издържат на температури до 250°C (паропромиване или горещи флуиди). Може да се постигне мощност от 7 W/m до 60 W/m.
 

Основната функция

 
Нагревателните кабели се ползват предимно за предпазване на тръбни трасета и съдове от замръзване, но има и модели, които предлагат по-висока температура на нагряване и съответно могат да поддържат вече нагряти флуиди да не изстинат или да се ползват за подгряване на студени трасета. 

Саморегулиращите нагревателни кабели за тръби се полагат директно и върху тях се поставя изолация. Може да предложим допълнителни аксесоари свързани с монтажа и оборудването на едно трасе. Свързващи комплекти в началото и края на всяка кабелна линия са задължителни. Те осигуряват надеждно и сигурно електрическо свързване към захранващият кабел. 

Термостати, които служат за следене на околната или температурата на тръбата също се предлагат, включително ATEX.