Нагревателни маркучи

Нагревателни маркучи

Тези нагревателни маркучи са подходящи за поддържане на температурата на течности и газове. Намират приложение в системи за горещо лепене (hot melt), където е важно лепилото да не изстива докато стигне до дюзата. Също така се използват при газовият анализ, при вземане на проби от горещи загове (за да се поддържа температурата и да не образува конденз докато достигнат до газ анализатора). Нагревателните маркучи намира приложение и в хранително-вкусовата и фармацевтичната индустрии за транспортиране на вещества, така че те да не променят структурата и температура си.

Обикновенно тези маркучи са изработени от PTFE вътрешен слой, който издържа на температура и налягане. Около него е навит нагревателен проводник, който е снабден с температурен сензор. Отгоре е положен многослоен пласт от изолационен материал за да се намалят до минимум температурните загуби. Най- външният слой е износоустойчив и спрямо приложението може да е устойчив на агресивни вещества или да отговаря на хигиенните норми при приложения във фармацията.

Основни характеристики

  • Нагревните маркучи се предлагат с номинален диаметър от 4 до 50мм. 
  • Могат да изгържат налягане до 1000 bar. 
  • Работна температура до 250 °C. 
  • Дължина до 80 m.
  • Предлагат се различни просъединителни накрайници- резба, фланец, щуцер и др.
  • Захранващо напрежение: от 12V до 400V .
  • Могат да се вложат един или няколко температурни сензора: Pt100, Pt1000 или термодойка тик K, J и др.
  • Възможност за EX изпълнение за приложения във взривоопасни среди.

При нужда от повече информация, моля свържете се с нас.