Магнитно-индуктивни дебитомери

Магнитно-индуктивен дебитомер

Тези магнитно-индуктивни дебитомери предлагат надеждно измерване, което не се влияе от плътност, вискозитет, температура и налягане. Разходомерите измерват всякакви флуиди с минимална проводимост 20µS. Тъй като са без движещи части, това позволява минимален пад на налягане и възможност да преминават твъррди части през тези дебитомери. Работят на принципа на индукция на Фарадей- при преминаване на електропроводим флуид през дебитомерът се индуцира напрежение в двата му електрода. Индуцираното напрежение е пропорционално на скороста на преминаване на флуида. 

 

Потопяеми магнитно-индуктивни дебитомери

Потопяем магнитно-индуктивен дебитомер

Благодарение на принципа си на работа тези магнитно-индуктивни дебитомери позволяват да бъдат изработени и като сонди, които да се потапят през отвор в тръбата.  Това е много удачно при тръби с голям диаметър- до DN 2000. Присъединяването се извършва посредством преходни фланци. 

Тези дебитомери са икономично решение при измерване на поток в тръби с голям диаметър, като предлагат висока прецизност и лесен монтаж.

Материали:

  • на корпуса- неръждаема стомана 1.4301
  • вътрешно покритие- Ebonite, PP, PVDF, PTFE
  • електроди- неръждаема стомана, титан, Hastelloy

Обхват до 10 000м3/ч в размер от DN 3 до DN 600.

Присъединяване: резба, фланец, хигиенни варианти- TRI-CLAMP, SMS и др. 

Възможност за локален или отдалечен дисплей с опция за моментен разход и суматор.

Висока степен на защита: IP65

Изходен сигнал:

  • Алармен изход
  • Импулсен изход
  • Аналогов изходен сигнал 4-20мА
  • HART, MODBUS протокол
Възможност за взривозащитен вариант ATEX.