Измерване на поток

Магнитно-индуктивен дебитомер

Дебитомери позволяващи приложение в различни индустрии. Предлаганите сензори за измерване на поток са с различен принцип на работа и това позволява да се намери решение във всеки един етап от измерването на поток. Дебитомерите, които предлагаме могат да бъдат разделени спрямо принципа им на работа:

  • Турбинни дебитомери
  • Магнитно-индуктивни дебитомери
  • Ултразвукови
  • Ротаметри
По-долу може да намерите предлаганите от нас типове дебитомери. Независимо дали търсите дебитомер течности или газове може да разчитате на нашата консултация.

Турбинен дебитомер подходящ за проводими и не проводими течности и газове. Подробна информация за предлаганите модели може да намерите тук.

Подходящи за проводими течности над 20µS. Подробна информация за предлаганите модели може да намерите тук.

Подходящи за непроводими течности като деминерализиран вода. Подробна информация за предлаганите модели може да намерите тук.

Калибрирани спрямо конкретният работен флуид и налягане. Приложение при хранителни продукти. Подробна информация за предлаганите модели може да намерите тук.