Вибрационни нивомери

Вибрационни нивомери

Тези нивомери са наречени вибрационни, защото активната предна част, която е в контакт с работният материал създава микровибрации. При контакт с течност или насипен материал (пясък, гранули или др.) честотата на трептение се променя и това води до засичане на нивото. Тези нивосигнализатори са подходящи за следене на крайно ниво на гранулирани материали, като гранули за екструдиране на пластмаси-PVC, PP и др. При следене на ниво  на хранителни продукти могат да се предложат неръждаем материал и клампово присъедиянване.

Предлагат се стандартно в резбово присъедиянване и са подходящи за работна температура до 120°C. 

Могат да се ползват и за по-гъсти течности с вискозиете до 10 000 cSt. Относно гранични стойности на големината на частиците при насипни материали, моля свържете се с нас.

Има възможност за модели подходящи в взривоопасни зони- ATEX.