Поплавкови нивомери

Поплавкови нивомери

Поплавкови нивомери подходящи за хоризонтален или вертикален монтаж. Нивомерите за хоризонтален монтаж много често се използват за следене на крайно ниво (ниско или високо) и съответно се ползва рийд контакт или микропревключвател със съответната логика (нормално отворен, нормално затворен или превключващ контакт). Тези нивосигнализатори са подходящи за течности с плътност от 0,5 до 3 kg/l, което ги прави подходящи за следене на ниво на широк диапазон от течности. 

Ннивомерите за вертикален монтаж се монтират от горе на съда или да бъдат монтирани в отделна камера до съда и посредством скачени съдове да следят нивото. При тях по дължината на стъблото са наредени един или няколко рийд контакта, които сменят състоянието си при преминаване на магнитният поплавъка покрай тях. Освен крайни нива, тези нивомери имат възможност за трансмитер, така че да имат аналогов изходен сигнал 4-20 mA или 0-10 V. Работна дължина до 6м.

Могат да бъдат изработени от неръждаема стомана 316L или полимери като: PP, PVDF, PTFE в зависимост от това колко агресивен е работният флуид.

Стандартно присъединяване: резба или фланец.

Работна температура: до 300°C.