Измерване на ниво

Ултразвукови нивомери

Нивомери подходящи за различни индустриални приложения. Предлаганите модели са с различен принцип на работа и това позволява да се намери решение във всеки един етап от измрването на ниво. Нивомерите, които предлагаме могат да бъдат разделени основно на две групи:

 • Измерване на ниво в контакт с флуида:
  • поплавкови- могат да бъдат с един или няколко риид контата, както и с аналогов изходен сигнал. 
  • капацитивни- предлагат както следене на крайни ниво (нивосигнализатор), така и нивомери с аналогов изходен сигнал.
  • вибрационни- нивосигнализатори подходящи за течности и насипни материали.
  • радарни с вълновод- сигналът се предава по контактуващ с работният продукт прът или въже.
  • магнитни нивомерни колонки- надеждно измерване на принципа на скачените съдове
 • Безконтактни нивмери:
  • ултразвукови- подходящи за течности (включително силно агресивни) и насипни материали
  • радарни- предлагат по-голям обхват на измерване на течности и насипни материали
По-долу може да намерите предлаганите от нас типове нивомери. Независимо дали търсите нивомер за крайни ниво (нивосигнализатор) или продължително измерване на нивото (с аналогов, HART, MODBUS или друг протокл за комуникация), може да разчитате на нашата консултация.

Поплавкови нивомери за хоризонтален или вертикален монтаж. Подробна информация за предлаганите модели може да намерите тук.

Приложение при насипни материали и течностти. Подробна информация за предлаганите модели може да намерите тук.

Подходящи за вискозни и гъсти течности. Подробна информация за предлаганите модели може да намерите тук.

При безконтактно измерване на агресивни течности и насипни мариали (гранули или прахообразни). Приложение при хранителни продукти. Подробна информация за предлаганите модели може да намерите тук.

Подходящи за приложения с високо налягане или температура.  Подробна информация за предлаганите модели може да намерите тук.

Подходящи за приложения с високо налягане или температура.  Подробна информация за предлаганите модели може да намерите тук.