Енкодери

Енкодери

Инкрементални и абсолютни енкодери за отчитане на позиция за индустриални приложения. Подходящи за отчитане на позиция на въртяща ос и преобразуващи позицията в изходен сигнал. Оптичен или магнитен принцип на отчитане. Предлагат се разлини размери на корпуса от Ф20 до Ф100 mm. Висока прецизност и скорост на отчитане до 12000 имп./об. Присъединяване:

  • Плътен вал до Ф 10 мм
  • Кух вал до Ф 28 мм

Изходен сигнал:

  • Push-pull
  • LineDriver
  • Open collector