Патронни нагреватели- основна информация

Патронните нагреватели са с цилиндрична форма и се монтират в отвори. Предоставят локално и прецизно нагряване на обекти като например нагряване на метален блок от вътре.
Тъй като се монтират в отвор, обикновено техният външен диаметър е леко намален спрямо номиналният им диаметър.

Тези нагреватели се състоят от съпротивителен проводник навит около керамично тяло, което е поставено в метална тръба, запълнена с диелектрик. Захранваната топлина, пренесена през навитият съпротивителен елемент се пренася към външното метално тяло.

При монтажа на патронните нагреватели от особено значение е хлабината между нагревателя и отвора. Обикновено за нагреватели работещи до 300 0C и средно повърхностно натоварване  се препоръчва отворът да бъде с толеранс H7. Например за нагревател с диаметър 12,5мм е препоръчително отвора да е 12,6. Така при максимално отклонение на реалният диаметър на нагревателя 12,42мм ( -0,08мм), то топлообмена ще е достатъчно добър за оптимални работни условия и дълъг експлоатационен живот.

Основните параметри са:

  • Захр. напрежение: стандартно са 220V, но могат да бъдат предложени също 12,24,110V и др.
  • Диаметър: стандартно са 6,8,10,12,12,5,16,20mm, но могат да се предложат и други размери.
  • Дължина: 40-600mm
  • Мощност: 30-1000 W
  • Работна температура: в зависимост от приложението.

Как се определя повърхностното натоварване на нагревателите

То определя топлинният поток на повърхността на нагревателя. Измерва се в W/cm2 и има пряка зависимост от мощността, диаметъра и дължината на нагревателя.

Формулата е W/( π x D x L)

Където:
W (мощност)
π= 3.14
D (диаметър)
L (нагр. дължина)

Трябва да се има предвид, че патронни нагреватели с много високо повърхностно натоварване имат по-къс експлоатационен живот, затова не се препоръчва да се избират нагреватели с максимални показатели. При тях хлабините в монтажният отвор също трябва са минимални.

Приложение на патронните нагреватели:

  • Нагряване на течности и газове
  • При шприц автомати
  • Ламиниращи и пакетиращи машини
  • Медицинско оборудване
  • и много други