Каква е силата на пружини работещи успоредно и последнователно?

Пружини успоредно и последнователно

Понякога се налага да се подбират пружини, така че те да работят заедно свързани успоредно или последователно. При този тип свързване трябва да се знае каква сила или твърдост ще има новата система от пружини.  Твърдост на пружината R е силата, която дава пружината при преместване 1мм. Измерва се в N/mm.

Пружини успоредно свързани

Пружини успоредно свързани

Силата, която дават пружините работещи заедно една до друг или една в група се изчислява като се сумира силата на всяка от пружините в системата.

Например, ако имате три пружини и всяка от тях има твърдост 10 N/mm, то тяхната обща твърдост е R=R1+R2+R3=10+10+10= 30 N/mm. Съответно силата също се сумира F=F1+F2+F3. Често такъв тип свързване може да се наблюдава при пружини на опън монтирани една в друга или една до друга при гаражни врати.

Пружини последователно свързани

Пружини последователно свързани

В този случай могат да се разгледат два примера:

  1. Пружини с еднаква твърдост и сила

Твърдостта, която дават последователно разположени пружините е равна на твърдостта, която една пружина дава, но ходът се разделя между броят на всички пружините. Формулата е

 

При твърдост 10 N/mm на една пружина, общата твърдост при 3 пружини е 10/3= 3.33 N/mm. Общата сила на пружините в системата е равна на силата на всяка пружина F=F1=F2=F3. Съответно при прилагане на сила, всяка пружина има собствен ход и при система от три пружини ходът се увеличава тройно.

  1. Пружини с различна твърдост

В този случай всяка от пружините е с различна твърдост R1=10 N/mm , R2=20 N/mm. Формулата за изчисляване на твърдостта при две пружини работещи успоредно е

Формула последователно свързани различни пружини

=200/30=6.66 N/mm

Ако желаете допълнителна информация, моля свържете се с нас:

Може да разгледате нашите стандартни размери пружини