Щанцови пружини за автоматично отваряне на багажник

Позволяват изтласкване на багажника.

Чрез тези пружини се постига сила нужна за отваряне на багажника автоматично.  Щанцовите пружини са разделени на 4 групи спрямо силата им- меки (зелени), средни (сини), силни (червени) и много силни (жълти). В зависимост от приложението и нужната сила се подбират най-често сини или жълти пружини с размери 20x25мм  или подобен. Тъй като тези пружини са стандартизирани означението на размерите са: монтажен външен диаметър x дължина. багажник щанцови пружини

Тези пружини масово се ползват по автомибили BWM E46, Audi A3 и много други.