Опънови пружини- основна информация

Повечето пружини на опън са изработени най-често от въглеродна стомана. Обикновенно материалът на тела е най-важният параметър, който определя и свойствата на пружината. Друг важен параметър е външният диаметър (много рядко при тези пружини трябва да се съобразяваме с вътрешният диаметър). Ушите също трябва да се имат предвид, тъй като чрез тях се закача пружината. Стандартно тези пружини се доставят с немско ухо.

Ухото е слабо място на почти всички опънови пружини (тъй като то поема цялото натоварване), затова в зависимост от приложението може да се изработи и друг тип ухо- конусен край с ухо с винт или кука от метална планка навита към пружината. При закачане на пружината не трябва да има въртеливо движение, което да я усуква.

За дълъг експлоатационен живот на опъновите пружини ви препоръчваме да използвате до около 80% от теоретичния максимален ход. Поради тази причина се препоръчва една пружина на опън да се натоварва до около 60% от нейната силата Fn.

Движението на всяка опънова пружина винаги трябва да се извършва без усилие в аксиална посока. Тялото на опъновата пружина не трябва да се удрят или търкат по други обекти по време на движение.

Константата на пружината (твърдост) R описва с колко силата F се увеличава за 1 mm разпъване на пружината.

Константа на пружина