Основни параметри на натисковите пружини

  • Материал на тела:

Най-често използваният материал при повечето пружини на натиск е пружинна стомана, но в някои случай се използва неръждаема стомана (за температура до 2000C) или тел от клапанна стомана (за големи натоварвания).

  • Диаметър на тела:

Колко по-тънък е тела, толкова по-мека ще е вашата пружина. Малък диаметър на тела заедно с голям външен диаметър и много навивки водят до нестабилна пружина (пружината се усуква и е нужна ос по която да се води) с плоска крива на силата. Голям диаметър на тела заедно с малък външен диаметър и малко навивки водят до изключително голяма сила и малък ход на пружината.

  • Ход на пружината: 

Трябва да се стремите да избирате натискови пружини с възможно по-малък ход, тъй като това значително ще увеличи експлоатационният живот. При късите пружини се ползва максималният им ход и следователно техният експлоатационен живот е къс, а дългите пружини използват минимален ход и издържат повече време. Ако увеличите дължината- максималната сила се запазва, но пружинната константа се намалява

  • Брой навивки:

Ако увеличите броят на навивките пружината става по-мека. Малък брой навивки означава къс ход, а големият брой води до обратното. Ако имате голямо разстояние между навивките пружината става с твърда характеристика, а ако разстоянието е малко, то ходът ще е къс (бързо навивките да се допрят една до друга).

  • Крайни навивки на пружината:

Те могат да бъдат отворени, притиснати или пристиснати и шлайфани. Повече може да научите тук- видове крайни навивки при натискови пружини.

  • Посока на навиване:

Лява или дясна. Посоката не оказва влияние на характеристиките на пружината. Стандартно нашите пружини на натиск са дясно навити. Единствено, ако две пружини ще работят една в друга, тогава те трябва да бъдат с различни посоки на навиване, в противен случай могат се заклинят.

  • Стъпка на пружината:

Това е разстоянието между центровете на две съседни навивки. Най-лесният начин да се измери това разстояние е да измерите пространството между две съседни навивки и да добавите веднъж диаметъра на тела. Препоръчва се стъпката да бъде максимум 0,7x вътр. диаметър на пружината. Стъпката оказва влияние на силата на пружината, когато тя е свита. Малко навивки дават голяма сила, много навивки- малка сила. Ако стъпката е прекалено голяма има опастност при свиване пружината да не възвърне началната си дължина. 

  • Индекс на пружината :

Представлява съотношението межу средният диаметър и диаметъра на тела D/d. Обикновенно при проектирането на натискова пружина стойността му трябва да е между 5-12. Пружини със стойности извън тези граници също може да се  изработват, но е възможно оскъпяване при производството.