Конусни пружини- основна информация

При конусните натискови пружини външният диаметър се променя от единият към другият край. Тяхното основно приложение е на места, където пространството е ограничено и пружината трябва да се свие максимално. Тяхната особеност, е че при свиване навивките се прибират една в друга без да се допират и така пружината може да се свие до дължина равна на дебелината на тела й (или два пъти дебелината на телът , ако е с бъчвообразна форма). Константата на тези пружини може да бъде линейна или прогресива. Обикновено конусните пружини се конструират с прогресивна константа, което означава, че с увеличаване на натоварването, нейната сила също нараства. Линейна константа на конусна пружина се постига чрез промяна на стъпката според диаметъра на пружината. Конусните пружини са изчислени съгласно EN 13906-1.

Най-често срещани видове конусни пружини:

  • Конусна пружина- При този тип пружини външният диаметър намаля от De1 към De2. Ползват се при бутони или батерии. Имат прогресивна характеристика.
Конусна пружина
  • Двойно конусна пружина- Познати още като бъчвообразни, тези пружини имат по-малък външен диаметър в двата края спрямо средната част. Имат прогресивна характеристика.
Бъчвообразна пружина

Конусните пружини се различават от другите натискови пружини по следните предимства:

  • По-малка височина, когато са свити – За разлика от други натискови пружини, при конусните пружина навивките се прибират една в друга при свиване , така нейната дължина в свито положение е колкото дебелината на телът й. Това е особено полезно за места с ограничено пространството.
  • Прогресивна характеристика- Вместо постоянна твърдост, както другите пружини, тези конусни пружините имат нарастваща сила с увеличаване на хода им.  Това се дължи на факта, че тези пружини са изработени с променлива стъпка на навиване на тела- стъпката намаля в посока на намаляване на външният диаметър.
  • Стабилни – Тези пружини са много стабилни поради своя дизайн. По-малкият диаметър „отгоре“ и по-широкият „отдолу“ гарантират, че пружината няма да заседне или подвие.
  • Спират вибрациите – Начинът, по който са проектирани тези пружини, помага те да намаляват вибрациите и треперенето в системата. Това се дължи на навиките, които са с различен диаметър.

Ако желаете да се изработи конусна пружина моля свържете се с нас: