Какво представлява въртящият момент на торсионните пружини?

Въртящият момент е = сила * рамо

 M = F * A

 Силата на повечето торсионни пружини се измерва при натоварване на ½ от дължината на рамото – колкото по-голяма е дължината, на която се прилага натоварването, толкова по-малка сила ще осигури торсионната пружина.

Торсионни пружини въртящ момент