Видове подреждане на тарелчати пружини

В зависимост от начина и разположението на тарелчати пружини при подреждането се постига по-голяма сила или по-голям ход.

Възможните комбинации от дискови пружини зависят изцяло от функцията, която трябва да изпълняват. Да имате пружини, работещи в тандем, винаги е предизвикателство, но не и когато става въпрос за дисковите пружини, тъй като те са проектирани да работят заедно. Изключително важно е да се гарантира точност при подреждането им. Трябва да се съобразите с вътрешният или външният им диаметър.

Когато подреждате дискови пружини, константата на пружината, силата и ходът се променят в зависимост от комбинацията.

Подредба:

  • Единична

     Нормална сила, нормален ход

  • Последователно

 

По-голяма сила, нормален ход

 

  • Серийно

 

 

Нормална сила, по-голям ход

 

 

  • Серийно-последователно

 

 

По-голяма сила и по-голям ход

 

Какъв тип подреждане на дискови пружини да изберете?

Зависи какво искате да постигнете от подреждането:

  • Последователно подреждане: Дава по-голяма сила – ходът се запазва, но силата се увеличава х пъти, в зависимост от броя на пружините една върху друга.
  • Подреждане в серии: Дава по-голям ход – силата се запазва, но ходът се увеличава х пъти, в зависимост от броят на пружините, разположени една срещу друга.
  • При серийно-последователно подреждане никога не трябва да има разлика в броя на пружините в група. Ако една група има 1 дискова пружина по-малко от останалите, то  тази група няма да има същата якост и следователно ще се деформира и счупи преди другите.

Можете да очаквате загуба на силата, когато използвате няколко дискови пружини заедно в последователно подреждане поради триенето им.