Как да изчислим номиналната сила Fn на натискова пружина?

Сила на пружина

Изглежда сложно? Ние ще направим тези изчисления вместо вас. Има много фактори, които влияят на изчисленията. Номиналната сила на пружина от неръждаем тел е 0,88xFn от пружина с пружинен тел.

Изчисленията на силата при дадена дължина  е ходът s (мм) x констаната  R (N/mm).

От вас се изисква да посочите:

  • какъв материал трябва да се използва (има ли възможност от корозия)
  • всички размери, които искате/имате място.
  • всяко първоначално напрежение и движение.

Въз основа на тази информация ще изчислим какъв диаметър на телта трябва да се използва и колко навивки трябва да имат вашите пружини на натиск, за да осигурят правилното движение и сила.