Как да изчислим твърдостта R на натискова пружина

Твърдост (коравина) на всички пружини (не се отнася само за натискови пружини) известна още като константата на пружината R описва с колко силата F се увеличава за 1 mm свиване на пружината.

Константата на пружината е линейна за цилиндричната натискова пружина. Пружинната константа е резултат от комбинацията от дебелина на тела d, диаметър De, брой активни навивки n и свободна дължина Lo. Чертежът по-горе показва нарастването на силата Fn в резултат на R.