Вълнови пружини

Вълнови пружини

Вълнови пружини – известни още като wave spring са натискови пружини от плосък тел, които при навиването им се правят допълнителни вълни за да се постиген пружинен ефект. 

Основни предимства на вълновите пружини:

  • Намалява се дължината в свободно състояние- При тези вълнови пружини се постига до 50% намаляване на дължината Lo, спрямо натискови пружини от кръгъл тел със същата сила Fn. Благодарение на множеството вълни на всяка навивка тези пружини постигат по-голяма сила при по-малка дължина. Това води до по-леко тегло и нуждата от по-малко пространство за монтаж.
  • Гъвкав дизайн- Благодарение на използваният плосък тел може да се променят броят на навивки, дебелината на тела, материалът и как да завършват последните навивки. Така може да се постигне модел, който да е точно подходящ за вашето приложение.
  • Точна графика на натоварване- тези пружини могат да се тестват при определени натоварвания и така да се каже точно какво свиване ще се получи. Това е много важен момент при някои приложения и може да се постигне с лекота с тези пружини.
  • Устойчивост- нашите вълнови пружини моаг да намерят приложение на практика във всяка област на индустрията. Благодарение на широкият избор от материали и възможността да се изработят пружини с точно определелна работна графика прави вълновите пружини изключително надеждни.

За допълнителан информация относно вълнови пружини моля свържете се с нас: