Крайни навивки пружини на натиск

Крайни навивки пружини на натиск

Крайните навивки при всички натискови пружини могат да завършват по няколко начина. Като всеки тип предполага определени свойства на пружините на натиск по време на работа. Основните типове крайни навивки при пружините на натиск са:

  1. Отворени:

При тях пружината не може да стой права и е нужно да бъде монтират водач вътре в нея или да е поставена в отвор. Всичките навивки са работни. Така изпълнени пружини обикновено се ползват, когато трябва една пружина да бъде по-мека и да се запази максималният ход.

  1. Притиснати (затворени):

Така изпълнени пружини на натиск могат да стоят прави стига да е спазено правилото, че средният диаметър на пружината да не надвиваша повече от 4 пъти свободната дължина- 4xD>Lo. В противен случай при работа на пружината има опастност да се извива и изкривява. При съoтнишение 4xD<Lo е нужно да се монтира водач, по който да работи пружинита. Първата и последната навивка не се броят за работни. Като опция може крайните навивки да са навити два пъти и притиснати- това също помага на пружините да не се изкривяват при работа. 

  1. Притиснати и шлайфани:

Често срещано изпълнение за приложения, където натискова пружина трябва да стой права. При работа дори на дълги пружини не е нужно да се монтира ос или отвор, по които да работи.  Първата и последната навивка не се броят за работни. Изисква допълнителна обработка затова са малко по-скъпи.