Саморегулиращи нагревателни кабели- основна информация

Нагревателни кабели

Саморегулиращи нагревателни кабели намират широко приложение в индустрията за предпазване от замръзване и подгряване на тръбни трасета (пластмасови и метални), клапани, съдове. и др. В битови приложения могат да се ползват за подгряване на улуци, водостоци, както и бетонни рампи и др.

 

Характеристики

Тези нагревни кабели са изградени от две успоредни медни жила, коита са свързани с полупроводников материал. При включване в захранването между жилата протига ток, тъй като свързващият материал е проводник. Кабелът започва да се нагрява и при достигане на зададената му температура напр. 65° C полупроводниковият материал между жилата се превръща в изолатор и спира протичането на ток, съответно кабелът спира да се нагрявва. При изстиване саморегулиращите нагревателни кабели , започват отново да се нагряват, тъй като между жилата започва да протича ток.

 

Предимства на саморегулиращите нагревателни кабели

  • Могат да се режат на произволно място
  • Енегийно ефективни, тъй като се саморегулират
  • Ниски разходи за монтаж и поддръжа
  • Не прегарят дори кабелите да се застъпват
  • Подходящи за стандартни, взривоопасни или агресивни приложения

Ако имате въпроси свързани със саморегулиращи нагревателни кабели , моля свържете се с нас: