Наблюдателни стъкла- основни материали

При производството на наблюдателни стъкла в индустрията се използват основно два типа материали. Те се използват за направата на кръгли, правоъгълни и цилиндрични стъкла. Основна информация за тях може да намерите по-долу:

  • Натриево-калциеви наблюдателни стъкла:

Известни още като soda lime са много широко използвани благодарение на ниската си цена. Те могат да имат висока механична якост и да издържат на напрежение , но при резки температурни разлики лесно се чупят (заради високия коефициент на температурно разширение). Кръглите наблюдателни стъкла от този материал са произведени под стандарт DIN 8902. Издържат на температури до 150 °C.

Начин на производство: Натриево-калциево стъкло се произвежда чрез топене на сода- Натриевият карбонат Na2CO3, вар- Калциевият карбонат CaCO3, силициев диоксид, алуминиев оксид и фино стъкло при температури до 1670 ° C. Разтопеното стъкло се излива на тънки слоеве върху разтопен калай. Така се получават листове с еднаква дебелина и гладка повърхност.

  • Боросиликатни наблюдателни стъкла:

Използват се в приложения, където се изисква висока химическа или температурна устойчивост (включително резки температурни промени). Издържат до 280 °C. Кръглите наблюдателни стъкла от този материал са произведени по стандарт DIN 7080.

Благодарение на съдържанието на борен оксид този тип стъкло има добри свойства при разтапяне и в последствие висока химическа устойчивост. Издържа на много ниски температури под -80 °C.