Наблюдателни стъкла- основни материали

При производството на стъкла за наблюдение на процеси и съдове в индустрията се използват основно два типа материали. От тях се правят кръгли, правоъгълни и цилиндрични стъкла. Основна информация за тях може да намерите по-долу:

  • Натриево-калциеви наблюдателни стъкла:

Известни още като soda lime са много широко използвани благодарение на ниската си цена. Те могат да имат висока механична якост и да издържат на напрежение , но при резки температурни разлики лесно се чупят (заради високия коефициент на температурно разширение). Кръглите стъкла за наблюдение от този материал са произведени под стандарт DIN 8902. Издържат на температури до 150 °C.

Начин на производство: Натриево-калциево стъкло се произвежда чрез топене на сода- Натриевият карбонат Na2CO3, вар- Калциевият карбонат CaCO3, силициев диоксид, алуминиев оксид и фино стъкло при температури до 1670 ° C. Разтопеното стъкло се излива на тънки слоеве върху разтопен калай. Така се получават листове с еднаква дебелина и гладка повърхност.

  • Боросиликатни наблюдателни стъкла:

Използват се в приложения, където се изисква висока химическа или температурна устойчивост (включително резки температурни промени). Издържат до 280 °C. Боросиликатните кръгли стъкла за наблюдение от този материал са произведени по стандарт DIN 7080.

Благодарение на съдържанието на борен оксид този тип стъкло има добри свойства при разтапяне и в последствие висока химическа устойчивост. Издържа на много ниски температури под -80 °C.

  • Кварцови стъкла:

Подходящи за пещи и приложения до 1100°C. За кратък период до 1300°C. Имат много високо съдържание на силиции Si02, което ги прави силно устойчиви на киселини. Висока температурна устойчивост при резки промени на температурата.

  • Сапфирени стъкла:

Издържат на температура до 2000 °C. Висока химическа устойчивост и твърдост.