Ротаметри

Ротаметър

Основна информация ротаметри

Основни параметри ротаметри Разходомерите с поплавък наричани още ротаметри са пример за елементарен, но ефективен метод за измерване на потока на течности, газове или пара. Принцип на работа: Този тип разходомери се състоят от поплавък и разграфена тръба. Флуидът протича вертикално през тръбата, карайки поплавъка да се вдига нагоре за да освободи достатъчно място, така че потокът […]

Основна информация ротаметри Прочети още

Медицински ротаметър за кислород

Медицински ротаметри за кислород

Медицински ротаметри за кислород Ротаметрите намират широко приложение във всяка индустрия, но за определени приложение има изисквания, на които трябва да отговарят. В медицината е важно уредите да са сертифицирани и материалите, от които са направени да са подходящи за конкретното приложение. Най-често използваните ротаметри за медицински цели са моделите за кислород, които могат да бъдат снабдени

Медицински ротаметри за кислород Прочети още